Poděkování organizace do 50 zaměstnanců, 1 rok

Děkujeme za registraci

  • Pokud jste si zvolili placené členství, proveďte prosím platbu dle uvedených instrukcí.
  • Po zaevidování platby na účet VIAVIS a.s., vám bude zpřístupněn placený obsah klientské zóny a následně bude vám zaslána také faktura v elektronické podobě.

Platební pokyny

Částku 10.890 Kč s DPH, (tj. 9.000 Kč bez DPH) převeďte na náš bankovní účet:

162011618/0300 (ČSOB a.s.)

Jako variabilní symbol použijte: