Poděkování pro organizace nad 51 zaměstnanců, 1rok

Děkujeme za registraci

  • Pokud jste si zvolili placené členství, proveďte prosím platbu dle uvedených instrukcí.
  • Po zaevidování platby na účet VIAVIS a.s., vám bude zpřístupněn placený obsah klientské zóny a následně bude vám zaslána také faktura v elektronické podobě.

Platební pokyny

Částku 18.150 Kč s DPH (tj. 15.000 Kč bez DPH) převeďte na náš bankovní účet:

162011618/0300 (ČSOB, a.s.)

Jako variabilní symbol použijte: